Peru: Laguna 69

Laguna 69, Peru

Hiking Laguna 69 was another challenge we were super excited to take on. Also known as the Lagoon of seven colours, it lies in the spectacular Huascaran mountains with an elevation of 4,600m.

The hike starts from the town of Huaraz and is bookable pretty much in every tour agency in the town or your Hostel. You are able to do it on your own, however only if you have your own transport as the drive takes 3 hrs each way and public transport would be longer and maybe more expensive.

The cost was 40 Soles and includes the transport and the guide, but no food and entry to the park is an additional 10 Soles.

The Hike

The agency picked us up at 5 am in the morning, and after 2 hrs we stopped at the little restaurant for breakfast. You can get here also water, snacks and don’t forget to order mate de coca, which helps in elevation sickness.

After breakfast we continue driving for another hour, stopped quickly at the another smaller beautiful blue lagoon and then head towards the starting point. From here, all the way to the end you can keep your own pace and don’t have to stick to your group or your guide.

The first hour off hike is quite easy, you walking through the beautiful valley with a few waterfalls and cows and horses feeding themselves. Pretty much an ideal painting. After that the terrain becomes more challenging and the air thinner. About 2/3 of the way you will reach the top of the mountain in front of you, which totally looks like the Laguna will be just there. Don’t let to be fooled. The trek continues downhill through another nice valley and up again for the last steep 40 minutes, with more waterfalls and glacier just above you.

We managed to do it under 3 hrs and the reward was excellent. The 7 colours popped up immediately with the sun shining above us. The water was is crazy cold but if you up for it, try a little dip.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Výstup na Lagunu 69 bola naša ďaľšia výzva na ktorú sme sa veľmi tešili. Lagúna je taktiež známa ako Lagúna 7 farieb a nachádza sa v rozsiahlych horách Huascaran v Peru s nadmorskou výškou 4,600 mnm.

Túra začína z mesta Huaraz a je možné ju rezervovať v jednej z mnohých agentúr v meste alebo v hosteli. Ak máte svoje vlastné auto, pretože cesta na začiatok trate trvá 3 hodiny tam a 3 spať, je možné ju absolvovať aj bez agentúry. Mestská doprava je tiež možná, avšak autobus vás odvezie len určitú časť cesty a na tú druhú je potrebný taxík.

Cena výstupu bol 40 soles (14 EUR) a zahŕňa dopravu, sprievodcu, avšak nie jedlo a poplatok do národného parku (10 soles).

Výstup

Autobus nás vyzdvihol o 5 ráno, a po 2 hodinách cesty naša prvá zastávka bola malá reštaurácia, kde si môžete zakúpiť raňajky, vodu a nezabudnite na čaj z koka listov, ktorý pomáha pri nevoľnosti z nadmorskej výšky.

Po raňajkách sme pokračovali v ceste asi ďaľšiu hodinku, zastavili sa narýchlo pri menšej lagúne a pokračovali až na miesto štartu. Odtiaľto si môžete zachovať svoje tempo až na vrchol a nemusíte sa zdržiavať so skupinou alebo sprievodcom.

Prvá hodinka výstupu je celkom ľahká, prechádzate cez malebné údolia s vodopádmi, pasúcimi sa kravami a koňmI, viacmenej ako z maľby obrazu. Neskôr sa terén stáva viac náročnejším a taktiež vzduch redším. Približne v 2/3 výstupu dosiahne vrchol pred vami vypínajúcej sa hory, ktorý úplne vyzerá ako keby lagúna bola tam. Avšak nenechajte sa zmiasť. Trasa pokračuje dolu kopcom a opäť na hor, a posledných 40 minút prudkého výstupu ešte s viacej vodopádmi a ľadovcom hneď nad vami.

My sme zvládli výstup za menej ako 3 hodiny a odmenou nám bol úžasný výhľad. 7 farieb sa objavilo hneď ako sa na nás usmialo slnko. Voda bola ľadová ale ak máte na to „gule“ tak vyskúšajte rýchle osvieženie.

Laguna 69, Peru

Laguna 69, Peru